FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA (F.C.E.R.):   http://www.jewishfed.ro

https://www.facebook.com/pages/Federatia-Comunitatilor-Evreiesti-Mesianice-din-Romania/126830380815575

Centrul Comunitar Evreiesc Bucureşti (JCC):   http://www.jcc.ro

Comunitatea Evreilor din Arad:  http://www.aradjc.org

http://www.oradeajc.com

Asociaţia Tikvah:  http://www.tikvah.ro

https://www.facebook.com/pages/Comunitatea-Evreilor-din-Brasov-Jewish-Community-Brasov-Evrei-brasoveni/146013182138889

http://www.jewish-romania.ro

http://www.romania-israel.com