Mazel Tov

Formatia de muzica

klezmer “MAZEL TOV”

Formația klezmer „Mazel Tov” s-a format în anul 2002, sub egida Comunităţii Evreilor din Cluj, la inițiativa și sub conducerea profesorului Vasile Socea. Din repertoriul formației fac
parte atât muzica sefardă cu cântece ladino, muzica israeliană cu cântece în ebraică și mai ales cântece idiș cât și piese instrumentale klezmer tradiționale.

De la înființare, „Mazel Tov” participă la festivalurile interetnice din țară, ca Festivalul
„Proetnica” din Sighișoara, „Săptămâna Toleranței” din Tg. Mureș, „Summit-ul minorităților” de la Rădăuți, Festivalul Multiculturalității din Sebeș sau „Serbările Transilvane” de la Cluj.
În 2008 trupa a participat la festivalul internațional Klezmerfest de la Odessa (Ucraina), iar în 2010 și 2011 la festivalurile „Yiddisher velt”şi „Zilele culturii yiddish”, organizate la București.

Pe lângă festivalurile menționate, formația este mereu prezentă pe scena din Cluj, TârguMureș, Bistrița, Arad cu ocazia sărbătorilor evreieşti de Hanuca şi Purim, dar şi la evenimente precum comeorarea victimelor Holocaustului, „Noaptea de cristal”, „Ziua memoriei” la Cluj, Shiget, Şimleu-Silvaniei, Huedin.

Formația „Mazel Tov”, îmbogățindu-și permanent repertoriul, dorește să aducă în atenția publicului muzica evreiască, promovând cu precădere muzica klezmer și cântecele idiș specifice spațiului geografic în care trăim, cu ocazia concertelor klezmer anuale devenite deja o tradiţie pe scena clujeană.